Bierobligaties

 

We zijn op zoek naar investeerders die ons plan aanspreekt en in de brouwerij willen investeren.

 

Ben je geïnteresseerd? Vraag een obligatie aan via contact

 

We hebben verschillende opties: rente wordt in bier uibetaald.

€ 500 rente 7 %

€ 1000 rente 7,5 %

€ 5000 rente 8 %

 

Voorwaarden Bierobligaties Stadsbrouwerij Middelburg V.O.F.

 

1. De lening is voor onbepaalde tijd. Stadsbrouwerij Middelburg geeft ten bewijze van het bestaan van deze lening een genummerd certificaat uit.

 

2. De certificaathouder wordt opgenomen in het deelnemersregister.

Het certificaat krijgt de symbolische naam "Obligatie" en houder ervan draagt de eveneens symbolische eretitel " lid van de Hosternokke Broederschap".

 

3. Het certificaat geeft recht op uitbetaling op de obligatie vermelde rente. Een keer per jaar is er een feestavond voor alle leden. Dan zal ook de winst in natura worden uitgekeerd. Uitbetaling in euro's gaat via overschrijving.(de eerste lichting obligaties konden naar keuze worden uitgekeerd, voor de tweede lichting kiezen we voor rente in bier)

 

4. Bij verhindering kan de rente uiterlijk 3 maanden na deze feestavond of -middag geïncasseerd worden. Na 3 maanden komt het recht op uitbetaling van de rente in natura te vervallen (tenzij u voorafgaand contact opneemt om een regeling te treffen).

 

5. Aflossing geschiedt op initiatief van één der partijen, met een opzegtermijn van 3 maanden met dien verstande dat de geldnemer aflossing mag weigeren indien in het betreffende kalenderjaar reeds meer dan 10% van het totaal der leningen aan particulieren is ingelost, aan te tonen door inzage in het deelnemersregister.

 

6. Het Hosternokke Broederschap is een groep mensen met hart voor lekker bier en die het leuk vinden om te investeren in de Brouwerij in onze mooie Middelburgse binnenstad. Van een vereniging in de zin der wet is geen sprake.

 

7. In gevallen waarin het lid van de Broederschap zich niet gedraagt zoals het betaamt, heeft het eigenaar van de Stadsbrouwerij Middelburg het recht om hem de toegang tot de jaarlijkse feestavond of -middag te ontzeggen. Stadsbrouwerij Middelburg dient in redelijkheid van deze bevoegdheid gebruik te maken.